Jsem architekt interiéru i exteriéru, s citem pro navrhování udržitelného rámce pro život.

architektura je pro mne tvorba prostorů litím materiálu do pevné, atraktivní a nadčasové formy / konstrukce.

Mým posláním je komplexní služba v oblasti architektury a designu, tj. poskytnutí ideové podpory a zajištění projektů individuální i veřejné výstavby, interiérů vč. designu, tzn. provedení všemi fázemi projektu, vč. spolupráce při realizaci díla (autorský dozor). Jsem autorizovaným architektem ČKA 4270.

Mým zájmem je najít nadčasové, citlivé a někdy až nevšední řešení šité každému klientovi na míru. Velmi důležitá je pro mne fáze hledání, ze které je možné vytěžit maximum příležitostí zakázky. Věřím, že dnešní doba se obrací více na ideály, než na rychlý profit, jak tomu bylo v devadesátých letech minulého století.

Mou radostí je skloubit představy klienta s představivostí architekta a uvést je ve skutečnost.

Můj přístup je, spolu s klientem, hledat osobité a naléhavé řešení zadaného tématu. Po vyjasnění základních obrysů (konceptu) následuje systematická práce na projektu vedoucí k vypracování projektové dokumentace, k vyřízení potřebných úředních povolení, a k realizaci stavby.

cena mých projektů je závislá na velikosti a složitosti zakázky, ale i na přístupu klienta k jejímu zadání. Nejasně zadaný projekt vede převážně k nedorozuměním, pozdnímu hledání přístupů k věci, víceprácem, a prodražení samotné stavby. Dobře zadaná práce je polovinou úspěchu k jejímu dokončení.