• o mně
 • práce
 • kontakt • popis: vyzdvižená zahrada pro městské aktivity
  rok: 2014
  status: studie pro "MĚSTSKÉ ZÁSAHY OSTRAVA"
  místo: Ostrava

  GRAFiT je krytý prostor pro městské aktivity, vyzdvižená parková deska s parkem, spočívající na prostorovém bludišti v podobě molekuly grafitu. Mělo by to být spíše atrakcí, než architekturou, mělo by to být o hutnické a hornické historii, vzpomínkou na minulost a hlavně vyhlídkou do budoucnosti. V molekule by měla být stálá expozice, doplňková k těm v odumřelých dolech a hutích, a příležitostné výstavy. Pod deskou a na desce nemusí být stálá aktivita, ale můžou se zde konat open-air koncerty, vybudovat ledová plocha, nebo pravidelné farmářské trhy. Z mírně převýšené desky bude v každém případě výhled na Ostravské panorama. Měly by se zde smíchat aktivity kulturní s obchodními a vědeckými. Vše v poměru, který by znamenal návrat života do odumřelého centra města. Zafixujme uplynulých dvěstěpadesát let průmyslové historie města a postavme stavbu, ikonickou v republice i v zahraničí. Materiálem molekuly i desky by měla být zřejmě ocel. Při stavbě by se měly uplatnit místní hutě, s velkými zkušenostmi, společně s nastupujícími technologiemi ve stavební výrobě. Využijme této příležitosti a dostavme naše milované náměstí GRAFiTEM !!! TO VŠE JIŽ BRZY V NAŠEM MĚSTĚ.
 • en
 • cz