• o mně
 • práce
 • kontakt


 • popis: soutěž na revitalizaci veřejného prostoru ulice umělecká v ostravě
  rok: 2017
  status: soutěžní studie

  Řešené území z širšího pohledu je jakousi hranicí mezi kompaktní zástavbou rostlého města a rozvolněnou zástavbou, s velkou mírou zeleně, které dominuje Dům umění postavený r. 1926 ve stylu purismu. Z bližšího pohledu je ohniskem území ulice spojující historickou městskou třídu Nádražní s okolím Domu umění. Ulice Umělecká, kdysi klasická průjezdná ulice stále nesoucí své jméno, je dnes již v podstatě náměstím.

  Návrh se snaží posílit roli náměstí v prostoru ulice Umělecká vybavením prostoru pevným mobiliářem a zelení. Nenásilně jej sjednocuje s dalšími dvěmi charakteristickými prostranstvími po jeho stranách – zastávka, předprostor galerie.

  Povrch těchto prostranství je ve středové ose propojen novou dlažbou z červené žulové kostky, která po stranách ustupuje od budov a vytváří “chodníčky” ze stávající dlažby. Pouze v místě vstupů do budov, které jsou ohnisky prostoru je červená dlažba rozšířena až k hranám budov a pomáhá vymezit náměstí. Po dostavbě Domu umění plánovaným “Bílým stínem” může být z červené žulové dlažby vytvořen prstenec obcházející celý areál, vedoucí k dalším vstupům do galerie.
 • en
 • cz