• o mně
 • práce
 • kontakt • popis: soutěž — Pocta Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému – umělecká instalace ve veřejném prostoru Prahy 10
  rok: 2020
  status: soutěžní studie
  spolupráce: MgA. Petr Švolba

  Veřejná toaleta.

  Vzhledem k tomu, že osobnosti Jindřicha Chalupeckého a Jiřiny Haukové – svým životem a dílem – nabízejí téměř bezbřehý tok inspirace jak naložit s jejich připomínkou, je relativně těžké tento tok nějak koncentrovat v její ústřední motiv. Dokonce se nabízí upustit od hmotné podoby jejich připomínky a rozvinout jen určitou platformu pro debaty o jejich odkazu a jeho aktuálnosti. Ovšem v kontextu lokality, kde by výsledné dílo mělo přinést i částečnou revitalizaci místa, jsme se rozhodli vydat jinou cestou.

  Podle nás by dílo, které vzniká ve veřejném prostoru, mělo být ze své podstaty širokému publiku co nejvstřícnější a do jisté míry i vizionářské.
 • en
 • cz